5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

Litteratur på engelsk

Det finnes en rekke bøker som avkler påstandene og historieforfalskningene i Da Vincikoden. To av de beste er de to nedenfor. Bøkene kan lett kjøpes på www.amazon.com.

1) Sharan Newman, The Real History Behind the Da Vinci Code, Berkley Books 2005.
Som en anerkjent faghistoriker går Newman gjennom en lang rekke historiske personer, steder, bygninger og hendelser omtalt i Da Vinci-koden. På en oversiktlig måte forklarer hun hva som er fakta og hva som er fiksjon.

2) Carl E. Olson & Sandra Miesel, The Da Vinci Hoax, Ignatius Press 2004. En av de beste og mest omfattende bøkene som demonterer Da Vinci-kodens tallrike feilaktige påstander -- både når det gjelder historie, arkitektur og kunst.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR