5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

Thomas-evangeliets tekst


Denne oversettelsen av Thomas-evangeliet er gjort fra engelsk. Dersom du vil sammenligne med den "offisielle" norske oversettelsen gjort fra koptisk, finnes den i boka "Apokryfe evangelier", utgitt av De norske bokklubbene, 2001. Det finnes også mange engelske oversettelser av Thomas-evangeliet på internett.
 

 1.

Dette er de hemmelige ord som den levende Jesus talte, og som Didymus, Judas Thomas, skrev ned. Han sa: »Den som har forstått disse ord skal ikke smake døden».

 

 2.

Jesus sa: »Den som søker, skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal bli rystet, og når han er blitt rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt. [Og etter at de har hersket skal de hvile]».

 

 3.

Jesus sa: »Hvis de som leder dere sier til dere:

’Se riket er i himmelen!’, må himmelens fugler jo gå foran dere. Hvis de sier til dere: ’Det er i havet!’ så må jo fiskene gå foran dere. Nei, riket er i deres indre og i deres ytre. Når dere kjenner dere selv, skal dere bli kjent, og dere skal vite at dere er sønner av den levende Far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, lever dere i fattigdom og dere er fattigdommen»

 

 4.

Jesus sa: »Den gamle av dager skal ikke nøle med å spørre et lite barn på syv dager om livets sted, og han skal leve. For mange som er de første skal bli de siste, og de skal bli én eneste».

 

 5.

Jesus sa: »Kjenn det som er foran ditt ansikt, og det som er skjult for deg skal åpenbares for deg, for det er ikke noe som er skjult som ikke skal bli åpenbart. [Og det er ikke noe som er begravet som ikke vil bli oppreist]».

 

 6.

Hans disipler spurte og sa til ham: »Vil du at vi skal faste? Hvordan skal vi be? Skal vi gi almisser? Hvilken spiseforskrift skal vi følge?»

Jesus sa: »Lyv ikke, og gjør ikke det som dere hater for alt åpenbares for himmelen. For det finnes ikke noe som er skjult som ikke skal åpenbares, og det er ingen ting som er tildekket, som skal fortsette uten å bli avslørt».

 

 7.

Jesus sa: »Lykkelig er den løve som mennesket for­tærer, slik at løven blir til menneske. Men ulykkelig er det menneske som løven spiser, slik at løven blir et menneske!».

 

 8.

Og han sa: »Mennesket ligner en forstandig fisker, som kastet sitt garn i havet, og trakk det opp igjen, fullt av små fisk. Blant dem fant den forstandige fisker en stor, god fisk. Han kastet alle de små fisk ut i havet. Han valgte den store fisk uten å nøle». Den som har ører å høre med, han høre!

 

 9.

Jesus sa: »Se en såmann gikk ut. Han fylte sin hånd, og han strødde det ut. Noe falt på veien. Fuglene kom og samlet det opp. Annet falt på steingrunn og slo ikke rot i jorden og sendte ikke aks opp mot himme­len. Andre falt blant torner og de kvalte såkornet og ormene spiste den. Og annet falt i den gode jord og frembar god frukt. Den bar dels seksti fold og dels hundreogtyve fold».

 

 10.  

Jesus sa: »Jeg har kastet ild på verden, og se, jeg vokter den inntil den brenner».

 

 11.  

Jesus sa: »Denne himmel skal forgå, og den over den skal forgå, men de døde lever ikke, og de levende skal ikke dø. Den dag som dere fortærte det døde, gjorde dere det levende. Når dere kommer inn i lyset, hva vil dere da gjøre? På den dag som dere er én, blir dere to, men når dere er blitt ti, hva vil dere da gjøre?».

 

 12.  

Disiplene sa til Jesus: »Vi vet at du vil forlate oss. Hvem er det som skal herske over oss?»

Jesus sa til dem: »Uansett hvor dere er skal dere gå til Jakob den rettferdige, han for hvis skyld jorden og himmelen ble til».

 

 13.  

Jesus sa til sine disipler: »Sammenlign meg med noe og si hva jeg ligner!»

Simon Peter sa til ham: »Du ligner en rettferdig engel».

Matteus sa til ham: »Du ligner en vis filosof».

Thomas sa til ham: »Mester, min munn kan overhodet ikke si hva du ligner».

Jesus sa: »Jeg er ikke din mester, for du har drukket og er blitt beruset av den sprudlende kilde som jeg har pleiet».

Og han tok ham og gikk til side og sa tre ord til ham.

Men da Thomas kom tilbake til sine venner, spurte de ham: »Hva sa Jesus til deg».

Thomas sa til dem: »Hvis jeg forteller dette bare ett av de ord som han sa til meg, så kommer dere til å løfte opp steiner og steine meg, og ild vil komme ut av steinene og brenne dere opp.»

 

 14.  

Jesus sa til dem: »Når dere faster, vil dere bringe synd over dere selv, og når dere ber, vil dere bli fordømt, og når dere gir almisser vil dere skade deres ånd».

Og når dere drar til en hvilket som helst region og vandrer omkring, og folk tar i mot dere, så spis det som de setter frem for dere og helbred de syke i blant dem.

For det som kommer inn i deres munn, vil ikke gjøre dere urene, men det som kommer ut av deres munn vil gjøre dere urene.»

 

 15.  

Jesus sa: »Når dere ser ham, som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på deres ansikt og tilbed ham. Han er deres Far».

 

 16.  

Jesus sa: »Kanskje tenker folk at jeg er kommet for å kaste fred på verden. De vet ikke, at jeg er kommet for å kaste splid på jorden, ild , sverd og krig.

For det skal være fem i ett hus: tre skal være mot to, og to mot tre, far mot sønn, og sønn mot far, og de skal stå der alene»,

 

 17.  

Jesus sa: »Jeg vil gi dere det som intet øye har sett og det som intet øre har hørt og det som ingen hånd har rørt og det som ikke er kommet opp i noe menneskehjerte».

 

 18.  

Disiplene sa til Jesus: »Fortell oss hvordan vår slutt skal være».

Jesus sa: »Dere har oppdaget begynnelsen for at dere skal søke etter slutten. For der hvor begynnelsen er, der skal slutten være.

Salig er den som står ved begynnelsen. Han skal kjenne slutten og ikke smake døden».

 

 19.  

Jesus sa: »Salig er den som ble til før han ble til.

Hvis dere blir mine disipler og hører mine ord, skal disse steinene tjene dere.

For dere har fem trær i paradisets have, som ikke forandrer seg verken sommer eller vinter, og deres blader faller ikke av.

Den som kjenner dem skal ikke smake døden».

 

 20.  

Disiplene sa til Jesus: »Fortell oss hva himlenes rike ligner!».

Han sa til dem: »Det ligner et sennepsfrø, det minste av alle frø. Men når det faller i jord som er forberedt, vokser det opp en stor stamme, som blir et ly for alle himmelens fugler»

 

 21.  

Maria sa til Jesus: »Hva kan dine disipler lignes med?»

Han sa: »De ligner små gutter som bor på et jord­styk­ke som ikke er deres. Når eierne av jordstykket kom­mer, vil de si ’Gi oss tilbake vårt jordstykke». De tar av seg klærne foran dem for å gi dem det tilbake, og de overgir jordstykke til dem.

Derfor sier jeg til dere at hvis husets eier vet at tyven vil komme, vil han være på vakt før han kommer, og han vil ikke la ham bryte seg inn i hans hus og bære hans eiendeler bort.

Men dere, vokt dere for verden! Forbered dere med stor styrke, for at tyvene ikke skal finne en vei frem til dere, ettersom de da vil finne den formuen som dere passer på.

Måtte det i deres midte være en mann som forstår! Når høsten er moden, kom han i hast med sin ljå og høstet den.

Den som har ører å høre med, han høre!».

 

 22.  

Jesus så noen små barn som fikk die. Han sa til sine disipler: »Disse diebarna er lik dem som kommer inn i riket».

De sa til ham: »Så vi vil komme inn i riket som spebarn?».

Jesus sa til dem: »Når dere gjør to til én, og dere gjør det indre som det ytre, og det ytre som det indre , og det øvre som det nedre, og når dere gjør det mannlige og det kvinnelige til ett, for at det mannlige ikke skal være mannlig, g det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere lager øyne i stedet for ett øye, og en hånd i stedet for en hånd, og en fot i stedet for en fot, et bilde i stede for et bilde, da skal dere komme inn [i riket]».

 

 23.  

Jesus sa: »Jeg vil velge dere, én ut av tusen, og to av titusen, og de skal stå som én eneste».

 

 24.  

Hans disipler sa til ham: »Vis oss det stedet hvor du er, for det er nødvendig for oss at vi søker etter det».

Han sa til dem: »Den som har ører, han høre! Det er lys i det indre av et lysmenneske, og han opplyser hele verden. Hvis han ikke lyser, er det mørke.»

 

 25.  

Jesus sa: »Elsk din bror som din sjel. Pass på ham som ditt øyeeple!».

 

 26.  

Jesus sa: »Splinten i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget øye ser du ikke. Først når du trekker bjelken ut av ditt eget øye kan du trekke splinten ut av din brors».

 

 27.  

»Hvis dere ikke faster for verden, vil dere ikke finne riket. Hvis dere ikke holder sabbaten som sabbat, skal dere ikke se Faderen».

 

 28.  

Jesus sa: »Jeg sto midt i verden, og jeg åpenbarte meg for dem i legemet. Jeg fant dem alle drukne. Jeg fant ingen i blant dem som tørstet, og min sjel var bedrøvet over menneskenes barn, for de er blinde i sine hjerter og ser ikke at de kom tomme til verden og søker å komme tomme ut av verden igjen.

Men i mens er de drukne. Når de kaster sin vin bort, da vil de angre og endre seg.»

 

 29.  

Jesus sa: »Hvis legemet er blitt til for åndens skyld, er det et under. Men hvis ånden er blitt til for legemets skyld, er det et under over undre.

Men over det undrer jeg meg: hvorledes denne store rikdom steg ned i denne fattigdom».

 

 30.  

Jesus sa: »Hvor det er tre guder er de guddommelig. Hvor der er to eller én er jeg sammen med ham».

 

 31.  

Jesus sa: »En profet er ikke velkommen i sin egen landsby. En lege helbreder ikke dem som kjenner ham».

 

 

 32.  

Jesus sa: »En by som man bygger på et høyt fjell, og som er befestet, kan ikke falle og ikke skjules».

 

 33.  

Jesus sa: »Det som du får høre med ditt ene øre og det andre øre, det skal du forkynne fra hustakene! For ingen tenner et lys og setter det under et skjeppe; heller ikke setter han det på et annet skjult sted, men han setter det i lysestaken slik at alle som kommer inn og går ut skal se dets lys».

 

 34.  

Jesus sa: »Hvis en blind leder en blind faller de begge i en grav».

 

 35.  

Jesus sa: »Det er umulig for noen å gå inn i den sterkes hus og ta noe med vold hvis man ikke binder hans hender. Deretter kan man røve fra hans hus».

 

 36.  

Jesus sa: »Vær ikke bekymret fra morgen til kveld og fra kveld til morgen, om hva dere skal ha på dere».

 

 37.  

Hans disipler sa: »Når vil du åpenbare deg for oss, og når skal vi se deg?»

Jesus sa: »Når dere tar av deres klær uten å skamme dere og tar deres klær og legger dem under deres føt­ter slik som små barn og tråkker på dem, da skal dere være sønner av den levende, og dere trenger ikke frykte».

 

 38.  

Jesus sa: »Mange ganger har dere ønsket å høre disse ord som jeg sier til dere, og dere har ingen andre å høre dem fra. Det skal komme dager der dere skal søke meg og ikke finne meg».

 

 39.  

Jesus sa: »Fariseerne og de skriftlærde har mottatt kunnskapens nøkler: de har skjult dem. Og de gikk ikke inn, og de som ønsket å gå inn, fikk ikke lov av dem. Men dere, være snille (?) som slanger og uten svik som duer!».

 

 40.  

Jesus sa: »En vinplante ble plantet utenfor Faderen. Fordi den ikke var sterk skal den bli rykket opp med roten og bli ødelagt».

 

 41.  

Jesus sa: »Den som har noe i sin hånd skal bli gitt mer. Men den som intet har, skal miste selv det lille som han har».

 

 42.  

Jesus sa: »Vær mennesker som går forbi»

 

 

 43.  

Hans disipler sa til ham: »Hvem er du som forteller dette til oss?».

»Av det jeg sier til dere vet dere ikke hvem jeg er. Men dere er blitt som jødene, for de elsker treet og hater dets frukt, eller de elsker frukten og hater treet».

 

 44.  

Jesus sa: »Den som spotter Faderen skal tilgis, men den som spotter Den Hellige Ånd, skal ikke tilgis, verken på jorden eller i himmelen».

 

 45.  

Jesus sa: »Man plukker ikke druer av tornebusker, og man samler heller ikke fikener fra tistler. De gir ikke frukt. En god mann bringer noe godt ut av sin skatt; en dårlig mann bringer noe ondt ut av sin dårlige skatt, som er i hans hjerte, og han sier onde ting, for ut av hjertets overflod bringer han det onde».

 

 46.  

Jesus sa: »Fra Adam til Døperen Johannes er det blant de som er født av kvinner ingen høyere enn Døperen Johannes, så hans øyne ikke skal slukne.

Men jeg har sagt at den i blant dere som vil bli som et barn, skal kjenne riket, og han skal være større enn Johannes».

 

 47.  

Jesus sa: »En mann kan ikke stige opp på to hester og ikke spenne to buer. Og en tjener kan ikke tjene to herrer, ellers vil han ære den ene og ringeakte den andre. Ingen drikker gammel vin og ønsker straks å drikke ny vin. Og man heller ikke ny vin i gamle vinsekker, for at de ikke skal revne. Og man heller ikke gammel vin i nye vinsekker, for at den ikke skal ødelegge dem. Man syr ikke en gammel tøylapp på nye klær, for da vil de revne».

 

 48.  

Jesus sa: »Hvis to stykker slutter fred med hverandre i det samme hus skal de si til fjellet: ’Flytt deg’ og det skal flytte seg».

 

 49.  

Jesus sa: »Salige er de som er alene og utvalgte, for de skal finne riket, for dere er av det, og dere skal gå dit igjen».

 

 50.  

Jesus sa: »Hvis man sier til dere: ’hvor kommer dere fra?’, så si til dem ’Vi er kommet fra lyset, der hvor lyset er blitt til av seg selv. Det stod der og det åpenbarte seg i deres bilde’.

Hvis man sier til dere: ’Er det dere’, så si ’vi er dets barn, og vi er den levende Fars utvalgte’. Hvis man spør dere ’Hva er tegnet på deres Fader som er i dere?’ så si til dem ’Det er bevegelse og hvile».

 

 51.  

Hans disipler sa til ham: »Når kommer de dødes hvile, og når kommer den nye verden?»

Han sa til dem: »Det som dere venter på er kommet, men dere vet det ikke».

 

 52.  

Hans disipler sa til ham: »Tjuefire profeter talte i Israel, og de talte alle om deg».

Han sa til dem: »Dere har forlatt den levende som er foran dere og dere har talt om de døde».

 

 53.  

Hans disipler sa til ham: »Gagner omskjærelsen eller ikke?»

Han sa til dem: »Hvis den gagnet ville deres far avle omskårede fra deres mor. Men den sanne omskjærelse i ånd gagner fullt ut».

 

 54.  

Jesus sa: »Salige er de fattige, for deres er himlenes rike».

 

 55.  

Jesus sa: »Den som ikke hater sin far og sin mor kan ikke være min disippel. Og hater han ikke sine brødre og sine søstere og tar sitt kors opp som jeg, er han ikke meg verdig».

 

 56.  

Jesus sa: »Alle som har kjent verden har oppdaget et lik, og den som fant et lik, ham er ikke verdig verden».

 

 57.  

Jesus sa: »Faderens rike ligner en mann som hadde et godt jordstykke. Hans fiende kom om natte og sådde ugress blant den gode sæd. Mannen tillot dem ikke å luke ugresset bort, men sa til dem ’Ellers vil dette luke ut ugresset og hveten sammen med det. For på høstens dag skal ugresset være tydelig og skal lukes bort og brennes!’»

 

 58.  

Jesus sa: »Salig er den mann som har strevd. Han har funnet livet.»

 

 59.  

Jesus sa: »Se på den levende så lenge som dere lever, for at dere ikke skal dø og så søke å se ham og ikke kunne se.»

 

 60.  

Han så en samaritan, som  bar på et lam og som var på vei til Judea. Han sa til sine disipler: »Denne … ved siden av lammet». De sa til ham »For at han kan drepe det og så spise det».

Han sa til dem: »Så lenge som det lever vil han ikke spise det, men når han har drept det blir det et lik». De sa »ellers ville han ikke kunne gjøre det».

Han sa til dem: »Søk også dere etter et sted der dere kan hvile for at ikke dere selv skal bli et lik og bli spist».

 

 61.  

Jesus sa: »To skal hvile på én benk, den ene skal dø og den andre skal leve».

Salome sa: »Hvem er du menneske? Du satte deg på min benk og spiste av mitt bord som om du kommer fra noen.

Jesus sa til henne: »Jeg er den som er kommet fra det som er helt. Man ga meg av det som er min Fars».

-   »Jeg er din disippelline» –

»Derfor sier jeg at når han kommer og er hel, vil han bli fylt av lys, men når han kommer og er splittet, vil han bli fylt av mørke».

 

 62.  

Jesus sa: »Jeg avslører mine hemmeligheter til dem [som er verdig mine] hemmeligheter. [Hva din høyre vil gjøre skal du ikke la din venstre vite at den gjør]».

 

 63.  

Jesus sa: »En rik mann hadde mange penger. Han sa ’Jeg vil bruke mine penger for at jeg kan så og høste og plante og fylle mine låver med grøde, for at jeg ikke skal mangle noe’. Dette tenkte han i sitt hjerte, men den natten døde han. Den som har ører, han høre!»

 

 64.  

Jesus sa: »En mann holdt gjestebud og da han hadde gjort middagen klar, sendte han ut sin tjener for å invitere gjestene.

Han gikk til den første og sa til ham: ’Min herre inviterer deg’.» Han svarte: »Noen handelsmenn skylder meg penger og kommer til meg i kveld. Jeg må gå og gi dem mine instrukser. Jeg kan dessverre ikke komme i middagen».

Tjeneren gikk til en annen og sa til ham: ’Min herre inviterer deg’. Han svarte tjeneren ’Jeg har kjøpt et hus og må være borte en dag, så jeg har ikke tid’.

Tjeneren gikk til enda en og sa til ham: ’Min herre inviterer deg’. Han svarte tjeneren: ’Min venn skal gifte seg og jeg skal holde middagen. Jeg kan ikke komme, la meg være unnskyldt’.

Tjeneren gikk til enda en og sa til ham: ’Min herre inviterer deg’.

Han svarte ham: ’Jeg har kjøpt en landsby og må gå og hente leien. Jeg kan ikke komme. Jeg ber om å få bli unnskyldt’.

Tjeneren kom tilbake til sin herre og sa: »De som du ba meg invitere har alle unnskyldninger». Herren sa til sin tjener: ’Gå ut på veiene. Alle du finner skal du ta med deg til gjestebudet’.

»Selgere og handelsmenn skal ikke komme inn til min Fars steder».

 

 65.  

Han sa: »En … mann hadde en vingård og overlot den til noen vingårdsarbeidere for at de skulle dyrke den og for at han skulle få høsten fra dem. Han sendte sin tjener for at arbeidere skulle gi ham høsten fra vingården. De grep hans tjener og slo ham og nesten drepte ham. Tjeneren kom og fortalte sin herre det.

Hans herre sa: »Kanskje kjente han dem ikke».

Han sendte en annen tjener. Vingårdsarbeiderne slo også denne. Da sendte herren sin sønn. Han sa: ’Kanskje vil de vise min sønn litt respekt?’.

Da vingårdsarbeiderne oppdaget at det var arvingen til vingården grep de ham og drepte ham. Den som har ører, han hører!».

 

 66.  

Jesus sa: »Vis meg den stein som de som bygger forkastet. Det er hjørnesteinen».

 

 67.  

Jesus sa: »Den som kjenner alt, men mangler seg selv, mangler alt».

 

 68.  

Jesus sa: »Salige er dere når man hater dere og forfølger dere og ikke finner noen anledning til å forfølge dere».

 

 69.  

Jesus sa: »Salige er de som ble forfulgt i sitt hjerte. Det er disse som har kjent Faderen i sannhet! Salige er de som sulter for å mette magen til den som ønsker det».

 

 70.  

Jesus sa: »Hvis dere tar frem det som er i dere skal det som dere har i dere frelse dere. Hvis dere ikke har dette i dere, skal det som dere ikke har, drepe dere».

 

 71.  

Jesus sa: »Jeg vil ødelegge [dette] hus og ingen skal kunne bygge det [opp igjen]».

 

 72.  

En [mann sa] til ham: »Si til mine brødre at de skal dele min fars ting med meg!»

Han sa til ham: »O menneske, hvem har gjort meg til en som deler?». [Han snudde seg mot sine disipler og sa til dem: »Er jeg en som deler?»].

 

 73.  

Jesus sa: »Høsten er stor, men arbeiderne er få. Men be høstens Herren om å sende arbeiderne for å høste inn».

 

 74.  

Mannen sa: »Herre det er mange rundt kilden, men den er tom».

 

 75.  

Jesus sa: »Det er mange som står ved døren, men det er de som er alene som skal gå inn i brudekammeret».

 

 76.  

Jesus sa: »Faderens rike ligner en kjøpmann som har noen varer og som finner en perle. Denne kjøpmannen var klok. Han solgte varene og kjøpte seg denne ene perlen. Også dere skal søke etter hans skatt som ikke forgår, men forblir, stedet hvor møll ikke kommer inn og hvor ormen ikke fortærer».

 

 77.  

Jesus sa:  »Jeg er lyset, det som er over dem alle (=skapelses­lyset). Jeg er altet. Alt er utgått fra meg, og alt er kommet til meg. Kløv treet, jeg er der! Løft steinen opp og dere skal finne meg der!».

 

 78.  

Jesus sa: »Hvorfor gikk dere ut i ørkenen? For å se et strå som svaier hit og dit i vinden? Og for å se et menneske kledt i myke klær?

Se de er i kongenes og stormennenes hus, de som er kledt i mye klær, og de vil ikke kjenne sannheten».

 

 79.  

En kvinnen fra mengden sa til ham:

»Salig er det liv som bar deg, og de bryster som næret deg!».

Han sa til henne: »Salige er de som hører Faderens ord og bevarer det i sannhet. For det skal komme dager da dere skal si salig er det liv som ikke unnfanget og de bryster som ikke ammet».

 

 80.  

Jesus sa: Den som har kjent verden fant legemet. Men den som fant legemet er ikke denne verden verdig».

 

 81.  

Jesus sa: »La den som har blitt rik være konge, og la den som har mye forsake».

 

 82.  

Jesus sa: »Den som nær meg er nær ilden, og den som er fjernt fra meg er fjernt fra riket».

 

 83.  

Jesus sa: »Bildene er åpenbart for mennesket , og lyset, som er i dem er skjult. I bildet av Faderens lys vil han åpenbare seg, men hans bilde er skjult ved hans lys».

 

 84.  

Jesus sa »Når dere ser deres bilde, pleier dere å glede dere, men når jeg ser deres bilder som var før meg, at de verken dør eller åpenbarer seg. Hvor mye vil dere da kunne tåle?».

 

 85.  

Jesus sa: »Adam hadde stor makt og stor rikdom, men han var ikke dere verdt for hvis han hadde vært verdig ville han ikke smakt døden».

 

 86.  

Jesus sa: »(Revene) har (huler) og fuglene har reder, men menneskesønnen har ikke noe sted å holde sitt hode og hvile seg».

 

 87.  

Jesus sa: »Ulykkelig er det legeme som er avhengig av et legeme, og ulykkelig er den sjel som er avhengig av dem begge».

 

 88.  

Jesus sa: »Englene kommer til dere sammen med profetene og de skal gi dere det som er deres.

Og også dere selv, gi dem det som er i deres hender og si til dere selv: »Hvilken dag er det de kommer og tar det som er deres?».

 

 89.  

Jesus sa: »Hvorfor vasker dere utsiden av begeret? Vet dere da ikke at den som skapte det innvendige også er den som skapte det utvendige?».

 

 90.  

Jesus sa: »Kom til meg for mitt åk er godt og mitt herredømme er mildt og dere skal finne hvile».

 

 91.  

De sa til ham: »Fortell oss hvem du er så vi kan tro på deg». Han sa til dem: »Dere tolker himmelens og jordens utseende, men den som er rett foran dere forstå dere ikke, og denne tid klarer dere ikke å tolke?».

 

 92.  

Jesus sa: »Søk og dere skal finne, men det som dere i de dager spurte meg om fortalte jeg ikke engang til dere. Nå vil jeg si det, men dere søker ikke etter det.

Gi ikke det hellige til hundene for at de ikke skal kaste det i med matrestene!

Kast ikke perler for svin for at de ikke skal…

Den som søker skal finne. (Den som banker) skal det lukkes opp for».

Har dere penger så lå ikke ut mot renter, men gi til den som ikke kan gi dere noe igjen».

 

 93.  

Ikke gi det som er hellig til hundene for de kan kaste det på gjødselhaugen. Kast ikke perler [til] svin, eller de kan ….. det […]

 

 94.  

Jesus [sa]: »Den som sløker vil finne og for [den som banker på] vil det lukkes opp».

 

 95.  

[Jesus sa]: »Hvis du har penger ikke lån dem bort mot renter. Gi dem heller til noen som du ikke kan få noe tilbake fra».

 

 96.  

Jesus sa: »Faderens rike ligner en kvinne. Hun tok en liten surdeig og gjemte det i mel. Hun laget det til et stort brød. Den som har ører, han høre!».

 

 97.  

Jesus sa: »Faderens rike ligner en kvinne som bærer en krukke full av mel og går en lang vei. Krukkens hank ble ødelagt. Melet rant ut bak henne på veien. Hun ante det ikke, for hun hadde ikke merket at ne var galt. Da hun kom frem til sitt hus, satte hun krukken ned og oppdaget at den var tom».

 

 98.  

Jesus sa »Faderens rike er lik en mann som vil drepe en stormann. Han trakk sverdet i sitt hus og stakk det gjennom veggen  for at han skulle se om hans hånd ville kunne stikke gjennom. Så drepte han stormannen».

 

 99.  

Disiplene sa til ham: »Dine brødre og din mor står utenfor».

Han sa til dem: »Disse her som gjør min Fars vilje er mine brødre og min mor. De er dem som skal komme inn i min Fars rike».

 

 100.  

De viste Jesus en gullmynt og sa til ham:

»Keiserens folk krever at vi skal betale skatt».

Han sa til dem:

»Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud og gi meg det som er mitt».

 

 101.  

»Den som ikke hater sin far og sin mor, som jeg har gjort det, vil ikke kunne være min disippel. Og den som ikke elsker sin far og mor slik jeg har gjort det, vil ikke kunne være min disippel, for min mor …(25 bokstaver)… men min sanne mor ga meg livet».

 

 102.  

Jesus sa: »Ve fariseerne for de likner en hund som sover på oksens krybbe, for den verken spiser selv eller tillater oksen å spise».

 

 103.  

Jesus sa: »Salig er den mann som vet når røverne vil komme inn, slik at han jan stå opp og samle sine tropper og snøre om sine lender, før de kommer inn».

 

 104.  

De sa til ham: »Kom la oss faste og be i dag!»

Jesus sa: »Hvilken synd er det sa jeg har begått eller hvordan er jeg blitt overgått?

Men når brudgommen kommer ut av brudekammeret skal  de faste og be».

 

 105.  

Jesus sa: Den som kjenner faderen og moderen, han skal kalles en horesønn».

 

 106.  

Jesus sa: Når dere gjør de to til én skal dere bli sønner av mennesket og når dere sier ’fjell flytt deg!’ skal det flytte seg».

 

 107.  

Jesus sa: »Riket ligner en gjeter som hadde hundre sauer. Ett av dem gikk vill. Det var det største. Han forlot de nittini og lette etter dette ene, inntil han fant det. Etter at han hadde hatt mye strev sa han til sauen: ’Jeg elsker deg fremfor de nittini».

 

 108.  

Jesus sa: »Den som har drukket av min munn skal bli som jeg, og jeg skal bli ham og det skjulte skal åpenbares for ham».

 

 109.  

Jesus sa: »Riket ligner en mann som hadde en skatt på sitt jorde uten å vite om det. Og den som kjøpte jordstykket oppdaget skatten mens han pløyde. Og han begynte å ta renter av pengene til alle han ville».

 

 110.  

Jesus sa: »La den som har funnet verden og er blitt rik forsake verden».

 

 111.  

Jesus sa: »Himlene og jorden skal rulles opp foran deres øyne. Men den levende fra den levende skal verken se død eller frykt».

Sier ikke Jesus: »Den som finner seg selv er ikke denne verden verdig».

 

 112.  

Jesus sa: »Ve over det legemet som er avhengig av sjelen. Ve den sjelen som er avhengig av legemet».

 

 113.  

Hans disipler sa til ham: »Når skal riket komme?»

»Det kommer ikke ved at man ser etter det. De skal ikke si ’se her!’ eller ’se der!’. I stedet er faderens rike spredd over jorden og mennesker ser det ikke».

 

 114.  

Simon Peter sa til dem: »La Maria gå bort fra oss, for kvinner er ikke verdige til livet».

Jesus sa: »Se, jeg skal lede henne slik at jeg gjør henne til mann, for at også hun skal bli en levende ånd i likhet med dere menn.

For hver kvinne som gjør seg selv til mann skal komme inn i himmelens rike».

 

 

 

 
Utskriftsversjon Utskriftsversjon

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR