5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

Da Vinci-bløffen?

I boken "Da Vinci-koden" av Dan Brown er "forskeren" Teabing en av hovedpersonene. Han sier at keiser Konstantin samlet inn og brant de fleste av evangelieskriftene som var i omløp omkring år 300. Men så ble ifølge Brown flere av disse funnet på 1950-tallet, nemlig de såkalte Dødehavsrullene. Men Dødehavsrullene, oppdaget i 1947, inneholder ingen evangelietekster, det vil si fortellinger om Jesus. De ble nemlig skrevet før Jesus ble født!

Oskar Skarsaune er professor i Oldkirkens historie og har nylig skrevet boken ”Den ukjente Jesus”. På faglig grunnlag tilbakeviser han der påstand etter påstand i ”Da Vinci-koden”. Det samme gjør han med boken "Hellig blod, hellig gral", som Brown i stor grad bygger på. Påstandene i "Hellig blod, hellig gral" er for lengst avslørt som oppspinn og fantasi, kokt sammen av en ærgjerrig franskmann, Pierre Plantard. Han prøvde for 30-40 år siden å få sine landsmenn til å tro at han nedstammet fra den gamle frankiske kongsætten, merovingerne, og at han var rettmessig arving til den franske tronen. Han innrømmet svindelen sin på 1980-tallet.

Leonardo Da Vincis "Nattverden"
Ingen av de historiske påstandene i "Da Vinci-koden" blir stående som sanne etter disse avsløringene. Det gjelder f.eks. påstandene om at Leonardo Da Vinci var stormester i Sion-ordenen og at hans berømte maleri Nattverden avbilder Maria Magdalena til venstre for Jesus. Sion-ordenen har aldri eksistert før den ble opprettet som en ren papir-organisasjon av Pierre Plantard i 1956. Det var han som diktet opp hele ordenens historie før 1956. På Leonardos bilde er det apostelen Johannes som avbildes. De feminine trekkene var den vanlige måten å avbilde ham som svært ung mann, og finnes på talløse bilder, ikke bare hos Leonardo.

Sigøynerlegende
Sentralt i Browns bok står påstanden om at Jesus ble gift med Maria Magdalena, og at de hadde ei jente ved navn Sara. Grunnlaget for dette er bare en legende fra 1200-tallet blant franske sigøynere om at en egyptisk "sort Sara" ledsaget Maria Magdalena, Marta og Lasarus da de angivelig skal ha kommet til Frankrike. Sigøynerne reagerer med forskrekkelse når de blir konfrontert med Browns teori om at denne Sara var Marias og Jesu datter, for ifølge dem var hun Marias tjenestepike. Det siste er et rent fantasiprodukt. Det er for øvrig også legendene om Marias reise til Frankrike.

Forfalskning
Hovedforfatteren av "Hellig blod, hellig gral", fotojournalisten Michael Baigent, ble intervjuet i Skavlans program "Først og sist" i november 2004. Uimotsagt fikk han si at det i 1891 ble funnet sikker dokumentasjon på at Jesus overlevde korsfestelsen, at han giftet seg med Maria Magdalena og fikk barn med henne, og at slekten har vært videreført til vår tid. Men Baigent har aldri sett dette dokumentet, det innrømmer han selv. Og den eneste mannen som hevder å ha sett det, Pierre Plantard, hevder uttrykkelig at det ikke inneholder noe om avstamning fra Jesus. Derimot påstår han at det viser at han selv er av fransk kongeætt. Det er for lengst avslørt at dokumentet aldri har eksistert noe annet sted enn i Pierre Plantards fantasi.

Alt er feil
– Oskar Skarsaune, etter å ha studert ”Da Vinci-koden” grundig, vil du si at det meste av bokens historiske påstander er ukorrekte?
– Jeg vil si det sterkere: Ingenting av det Dan Brown hevder om historiske hendelser i oldtiden og middelalderen er korrekt. Ingenting.

 

Intervjuer: Torbjørn Greipsland

 Utskriftsversjon Utskriftsversjon

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR