5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

Litteratur på norsk

1) Oskar Skarsaune, Den ukjente Jesus -- Da Vinci-koden, Gralsfortellingene, Thomasevangeliet, Q-kilden, Avenir forlag 2005. Kr 178,-. Dette er den grundigste boka på norsk. Forfatteren er professor i Oldkirkens historie og en av de største autoritetene i Norden på kirkens røtter og utvikling i de første århundrene. Han har skrevet lærebøker som blant annet er oversatt til engelsk, portugisisk og dansk. Ved å klikke her kan du se bokas innholdsfortegnelse.

2) Bjørn Are Davidsen, Da Vinci dekodet - hemmeligheten bak ryktene om Jesus, Kr 160,-. Lunde forlag 2005. Forfatteren er utdannet sivilingeniør og jobber i Telenor. Han har skrevet flere bøker og en lang rekke tidsskriftartikler, og han har særlig viet seg til historieforskning og falsk vitenskap. Han deltar aktivt i den offentlige debatten om disse emnene. En annen av bøkene hans heter Da kvinnen fikk sjel og andre historier -- om seiglivede myter i Vestens historie.

3) James L. Garlow & Peter Jones, Da Vinci-koden knekkes, Hermon 2005. Kr 149,-. Forfatterne er amerikanske teologer og historikere med bred undervisningsbakgrunn. Som de to andre bøkene er den svært informativ.
___________________

I tillegg til disse bøkene finnes det en interessant dokumentarfilm på DVD om Da Vinci-koden:

FILM
Dokumentarfilmen "Da Vinci-kodens bedrag" er en to timers profesjonell presentasjon og tilbakevisning av romanens historiske feil og fordreininger. Den er en amerikansk produksjon som er tekstet til norsk og utgitt på DVD av Hermon forlag.Utskriftsversjon Utskriftsversjon

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR