5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

  Thomas-evangeliet er det mest kjente av de gnostiske evangeliene. Som de fleste andre slike evangelier inneholder det ingen handling, men kun tale.

Hvorfor bruker ikke Dan Brown Thomas-evangeliet i Da Vinci-koden? Svaret finnes sannsynligvis i vers 114 av Thomas-evangeliet. Det verset passer svært dårlig inn i Dan Browns spekulasjoner om at man i de gnostiske evangeliene finner læren om "det hellige feminine".

Den trolig fyldigste innføringen på norsk i historien, teoriene og særpreget ved Thomasevangeliet finner man i Oskar Skarsaunes bok Den ukjente Jesus - Nye kilder til hvem Jesus virkelig var?, s. 152-195, Avenir forlag 2005. 


 

Thomas-evangeliets tekst
Her finner du hele teksten til Thomas-evangeliet. Evangeliet består av 114 vers.
Les mer


 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR