5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

  Det gnostiske Judas-evangeliet ble forfattet et sted mellom år 150 og år 180,
altså 120-150 år etter Jesu død. En kopi av skriftet ble funnet i 1970. Men først i april 2006 ble det offentliggjort -- med til dels sensasjonspregede oppslag i media.  Kan et skrift som er skrevet flere generasjoner etter hendelsene, gi historisk pålitelig informasjon om Jesus og Judas?

På denne siden finner du hele teksten til evangeliet og vurderinger av innholdet.


 

Judas-evangeliet -- en sensasjon?
Kvalifiserer publiseringen av Judas-evangeliet til de store overskrifter?
Les mer


 

Fordummende først som sist
Presentasjonen av Judas-evangeliet i programmet "Først og sist med Skavlan" den 7. april 2006 går dessverre inn i et media-fordummende mønster. Ved å lese denne artikkelen blir du etter all sannsynlighet litt klokere.
Les mer


 

- Ingen betydning for Bibelen
Hvilke konsekvenser får det at Judas-evangeliet blir offentliggjort? Bjørn Are Davidsen gir noen svar i dette intervjuet.
Les mer


 

- Ubrukelig som historisk kilde
Et intervju med Oskar Skarsaune om Judas-evangeliet som kilde til ny kunnskap om Jesus og Judas.
Les mer


 

Rokkes kristentroen av Judas-evangeliet?
Oskar Skarsaune er professor i Oldkirkens historie. Dette intervjuet om innholdet og betydningen av Judas-evangeliet er hentet fra avisen Dagen.
Les mer


 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR