5 PÅ TOPP
5 viktige artikler
på dette nettstedet:

Last ned video av DaVinci-
seminaret ”Fakta om fleip
som ble fakta” med Bjørn
Are Davidsen.
38 min (WMV 76 mb)

Klikk her for de 5 SISTE
publiserte artiklene


TIPS EN VENN OM
DAVINCIKODEN.INFO


Søk på dette nettstedet:

 

Hva er sannheten om Sion-ordenen, som hele handlingen i Da Vinci-koden er bygd opp rundt? Stemmer det at den er et storstilt falskneri av en franskmann ved navn Pierre Plantard?

Hvis Sion-ordenen aldri har eksistert, faller handlingen og alle hemmelighetene i Da Vinci-koden sammen som et korthus. I artiklene nedenfor finner du grundig dokumentasjon på hvordan teoriene om Sion-ordenen oppstod. 

Den virkelige historien om Sion-ordenen
Da Vinci-koden framstiller Sion-ordenen som en 900 år gammel historisk realitet. Ligger det realiteter bak denne framstillingen? Teoriene og spekulasjonene om Sion-ordenen har Dan Brown hentet i boka "Hellig blod, hellig gral". I denne artikkelen får du en grundig gjennomgang av ordenens historie. Artikkelen er trolig den mest komplette framstillingen som finnes på norsk.
Les mer


 

Eksisterer Sion-ordenen?
Stemmer det at Sion-ordenen er en tusen år gammel hemmelig orden? Eller er det bare en liten privat forening grunnlagt i 1956 av en franskmann ved navn Pierre Plantard? Denne korte introduksjonsartikkelen gir noen viktige holdepunkter i spørsmålet.
Les mer


 

SIDENE ER LEVERT AV EDB TOTALPARTNER AS   OPPDATERES MED EREDAKTØR